Our Family History - Person Sheet
Our Family History - Person Sheet
NameMaren Pedersen Leth 285
Birth1659, Norway, Hordaland, Bergen
DeathSep 1717, Norway, Nordland, Steigen, Ledingen, Grøtøy
Spouses
Birth1656, Norway, Nordland, Steigen, Laskestad270
Death1746, Norway, Nordland, Steigen, Ledingen, Grøtøy
FatherHartvig Arentsen (1611-1691)
MotherIngeborg Hansdatter Blix (1632-1714)
ChildrenIngeborg (1695-1751)
 Peder (Died as Child) (1696-1699)
 Peder (1699-1738)
 Hartvig (1701-1735)
Notes for Maren Pedersen Leth
Maren Pedersdatter Leth
Strandsitterkone på Grytøy, Leiranger fra ca 1694 til 1717 gnr 31/1 Steigen
f. ca 1659 på Stoknes, Støren, foreldrene var Peder Pedersen Leth og Maren Lauritsdatter Green
ca 16 94 Maren giftet seg med Oluf Hartvigsen, De får barna Ingeborg, Peder I, Peder II og Hartvik, det er bare Ingeborg og Peder II som vokser opp.
1717 Maren dør. Hun blir begravd på Steigen kirkegård den 16 sep 1717

Maren Pedersdatter Leth er én av søstrene som er angitt ved navn ved skiftet etter søsteren Rebecha Pedersdatter Leth
27 Nov 1737 i Trondheim. Hun er død, og var gift med Ole Hartvigsen i Nordland. Hun har etterlatt seg en sønn Peder Olsen omtrent 38 år, som er gift og boende på Hellienesset i Saltens fogderi og en datter Ingeborg Olsdatter, enke, boende på gården Stoche i Saltens fogderi.

Maren er også omtalt i skiftet etter sin søster Ingeborgs sønn, Hans Hansen Sandvær og hans hustru Martina Margrethe Wilman
6 Sept 1758 i Trondheim. Her står det følgende:
4. Modersøsteren Maren Leth været gift i Nordland med borger Ole Hartvigsen, død og efterladt sig 1 søn og 1 datter. Sønnen Peder Olsen været gift og hatt barn, men nu tillige med børnene død og blevet på søen. Datteren Ingebor Olsdatter som var et søskende barn til den afdøde Hans H: Sandvær, været gift med Hartvig Hartvigsen i Saltens fogderier i Nordland, nu død tillige med manden og efterladt sig 2 døttre nemlig: Maren Hartvigsdatter gift med (tomrom) boende på gaarden Sande i Saltens fogderier, og Elen Hartvigsdatter gift med (tomrom) og boende paa foroldermans gaard Stoche i Lødingens prestegield udi Saltens fogderier.

Døpt den 6. september 1679, Christiania.

Den 1. mars 1728, Bevilling til å være myndig, ugift i Christiania.
Kilder:
-Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXVII, side 15.
-Personalhistorisk Tidsskrift 2.rekke 5.bind, side 174.
Notes for Oluf (Spouse 1)
Oluf Hartvigsen
Handelsmann på Grøtøy i Steigen
Oluf bor på Grytøy, Leiranger fra ca 1690 til 1746 - gnr 31/1 Steigen
1656 Oluf var født på Laksestad prestegård sønn av presten Hartvig Arntsen og Ingeborg Hansdatter Blix
1690 Oluf arvet Grytøy etter faren og opprettet Grøtøy gamle handelssted Det startet først som en beskjeden virksomhet med handel og jektebruk. Olufs jekt representerte «bygdefar» for «Ledning fjerding» (Nå Leiranger skipperdistrikt). Det vil si at han hadde fortrinnsrett på å frakte varene til bøndene i distriktet til Bergen og til fiskeværene.
ca 1694 Oluf giftet seg med Maren Pedersdatter Leth, De får barna Ingeborg, Peder I, Peder II og Hartvik, det er bare Ingeborg og Peder II som vokser opp.
1701 Manntall: Oluf er 45 år Strandsitter på Grøtøy og tjener til livets opphold med små og store bruk. Han har sønnen Peder 2 år hjemme. Konas bror studenten Jochum Leth 30 år er også der. Han har også to tjeneste-karer Peder Christopherssen 56 år Olle Olssen 28år
1717 Marem dør
1722 Oluf var 66 år da han giftet seg med den 38 år yngre Apollona Schøning. De fikk 6 barn, Maren I, Maren II, Arent, Karen Sofie, Jacob og Handovika
1725 Oluf bor på Grytøy han er i skiftet etter broren sin prost Arent Hartvigsen
1746 Oluf døde 90 år gammel, og Apollona kunne ikke drive handelsstedet alene og overførte det til sønnen Arent. Han valgte å ta morens navn, og slik ble eierne på Grøtøya Schøningene.

Finner ikke skifte etter Oluf.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8t%C3%B8y_gamle_handelssted

--------------------------------
Handelsmann i Grøtøy i Steigen Bosatt på Myklebostad, Engeløy, Steigen 15 Okt 725
Arvet gården Haug i Lødingen 1745 etter broren Provst Arent Hartvigsenen
"Grøtøy gamle handelssted ble opprettet i 1690 av Oluf Hartvigsen. Han var prestesønn, som eide Grøtøya, og Oluf arvet derfor stedet fra faren sin. Det startet først som en beskjeden virksomhet med handel og jektebruk Olufs jekt representerte «bygdefar» for «Ledning fjerding» (Nå Leiranger skipperdistrikt Det vil si at han hadde fortrinnsrett på å frakte varene til bøndene i distriktet til Bergen og til fiskeværene",
Nevt i familie skatten i 1684. Trolig den som i 1701 var strandsitter på Grøtø i Steigen og var 45 år
kilde : Svein Tore Dahl

Nordlands-slegten Schøning i 360 aar, Jakob Schøning, (Oslo, 1928), 23
Last Modified 30 Nov 2019Created 12 Jul 2020 by Peder Kristensen
Updated 12 Jul 2020


© Peder Kristensen 2003 - 2020
All Rights Reserved.
In addition to fair dealing as permitted by the copyright law of your country, text and images on the pages of this website are communicated to the public for viewing only. Any commercial use is strictly prohibited. To copy and use them in any way, permission must first be obtained by sending a request using the ‘Contact’ form on this site.