Our Family History - Person Sheet
Our Family History - Person Sheet
NamePehr af Bjerkén (Persson)
Birth2 Jan 1765, Sweden, Stockholm
MemoKlara församling
Baptism3 Jan 1765, Sweden, Stockholm
Death24 Feb 1818, Sweden, Småland, Jönköping
FatherPer af Bjerkén [Hansson] (1731-1774)
Notes for Pehr af Bjerkén (Persson)
Student in Uppsala 1779-06-08. Philosophy exam 1785-05-11. Disp. 1787-12-19. Doctor at the Army Hospital in Gothenburg 1788-09-19.

Medical Attorney at the Finnish Army in 1789. Med. candidate in Uppsala, Sweden on 16/12. Field physician at the hospital in Lovisa 1790-02-20. Returned to Uppsala in 1792. Med. licentiate at the very least. Sept. 13/6. Disp. 1793-04-03. Representing a Foreign Travel Sr.-1796. Promoted, absent, in Uppsala to. doctor 1793-06-07. Kurhusläkare in Stockholm 1797-08-10. Surgeon. master's thesis 1798-09-21. 1. Life Medicine Power of Attorney 1802-07-29. Member of the Medical Society of Montpellier 1803-08-05. 1st Field Physician at the Northern Finnish Army in Ostrobothnia 1808-02-20. Registry physician at Svea livgarde s. A. 28/2. RVO s. A. 21/9. Guldmed. Iqml s. To. 24/12. GMsmafm12mvb. Registry physician at Upplands regemente 1809-04-23. Cross-section at the Serial Order System, s. A. 1/6. LVA s. Å. 14/6. Assessor in collegium medicum 1810-04-05. Surveillance Authority's power of attorney 1812-09-29. Brigadian at the 2nd Infantry Inspectorate's 3rd brigade on 9/12. RNO 1814-04-28. RRS: tV1O 1810. Member of the company Pro Patria 1815-12-21. Died 1818-02-02 in Jönköping during a trip to Gothenburg and buried in Dala Church Skaraborg County [Bbl]. Married 1: o 1798-12-21 with Brita Catharina Lind, born 1768-01-24, died 1811-03-20 in Stockholm, daughter of the grain at the life regiment's kyrassi community Georg Lind and Johanna Hallenberg.

Married 2: o 1811-09-23, at Långängen at Stockholm with first wife's sister-in-law Sofia Christina Wetterqvist in her 2nd marriage (married 1: o 1800-12-25 Länna, with the captain of Hälsinge regemente Carl Magnus Lind, born 1766 , dead 1808-05-28 Uddnäs

Var under Finska kriget 1789 fältskär och sjukhusläkare. Efter studier både i London och Paris utbildade han sig till kirurg. Efter att ha återvänt till Sverige utsågs han till den främste läkaren i landet och erhöll 1802 av kungen titeln Förste livmedikus och utnämndes 1808 till Förste fältmedikus. Efter att ha verkat som läkare under kriget i Finland lämnade han landet i februari 1809 för att verka som överkirurg vid Serafimerlasarettet. Två år därefter blev han överfältläkare och 1817 brigadläkare. Per af Bjerkén var på sin tid Sveriges största kirurg och har kallats den svenska kirurgins fader. Men med åren sviktade hans hälsa och handlag och det berättas att han vid underrättelsen om Karl XIII:s död skall ha yttrat:»Då dör kungen i kirurgien snart också», en profetia som slog in tre veckor därefter, då han drabbades av ett slaganfalls om ledde till hans död.
Han var också ledamot av Vetenskapsakademien.
Per af Bjerkén finns omnämnd i Fänrik Ståls sägner i raderna »Två ting dock lärt mig akta läkarns yrke: Min bräckta panna och min vän Bjerkén» ur dikten Döbeln vid Jutas.
Tsar Alexander lär ha sagt om honom att han visade samma omtanke om sårade fiender som om sina egna landsmän.
En gata i Lerum är uppkallad efter honom
Wikipedia 
416
Last Modified 2 Jan 2021Created 16 Jan 2021 by Peder Kristensen
Updated 16 Jan 2021


© Peder Kristensen 2003 - 2021
All Rights Reserved.
In addition to fair dealing as permitted by the copyright law of your country, text and images on the pages of this website are communicated to the public for viewing only. Any commercial use is strictly prohibited. To copy and use them in any way, permission must first be obtained by sending a request using the ‘Contact’ form on this site.