Our Family History - Person Sheet
Our Family History - Person Sheet
NameJohannes Gezelia d ä 37
Birth3 Feb 1615, Sweden, Västmanland, Romfartuna
Death20 Jan 1690, Finland, Åbo
MemoBuried in Åbo Cathedral
OccupationBishop in Åbo, Finland
FatherGöran Andersson (1590-1663)
MotherAnna Gudmundsdotter (1590-1659)
Spouses
Birth3 Jun 1626, Latvia, Riga
Death24 Nov 1682, Finland, Åbo
MotherEbba Wittsant (?-?)
Marriage26 Jun 1643, Latvia, Riga
ChildrenGetrud (?-1730)
 Johannes (1647-1718)
 Anna (?-?)
 Elisabet (?-?)
Notes for Johannes Gezelia d ä
Johannes Gezelius, född 1615-02-03 på Gesala, varav han tog sitt tillnamn. Skolpilt i Västerås 1626. Gymnasist därst. Student i Uppsala 1632 och i Dorpat 1638. Filosofie magister därst. s. å. Extra ordinarie professor därst. i grekiska och österländska språken s. å. Professor därst. 1639. Tillika extra ordinarie teol. professor 1643 och assessor i livländska överkonsistorium 1645. Teol. lektor vid gymnasium i Västerås 1649-03-11. Kyrkoherde i Stora Skedvi i Dalarne 1650-05-01. Generalsuperintendent i Livland, prokansler vid akademien i Dorpat och preses i överkonsistoriet därst. 1660-11-00. Teol. doktor i Uppsala 1661-09-17 tillika pastor vid svenska församlingen i Riga s. å. Biskop i Åbo stift och prokansler för Åbo akademi 1664-08-30, med Pargas socken som prebende. Död 1690-01-20 i biskopshuset i Åbo, lämnande efter sig 70 barn och barnbarn samt begraven s. å. 24/6 uti ett av honom själv inrett gravkor i Åbo domkyrka, där hans konterfej och en biblisk tavla uppsattes samt hans gravsten med svensk påskrift lades. 'Han berömmes såsom en förträfflig orator, historiker, filosof, filolog, teolog och biskop. Var ovanligt arbetsam, skrev mycket och hade sitt eget tryckeri. Innehade biskopsämbetet i Åbo i 25 år och skötte sitt ämbete med drift och allvarsamhet. Höll många prästmöten, sju stiftsvisitationer samt bevistade elva riksdagar och fyra kröningar. Under hans tid avbrann (1681 den 29 maj) Åbo domkyrka och biskopshus ävensom en stor del av staden, varvid han led mycken förlust och var själv i livsfara. Har utgivit en mängd tryckta skrifter, såsom katekeser, grekiska och hebreiska grammatikor, lexika m. fl., men det stora bibelverket, som han påbörjade, hann han ej att fullborda.' Hans döttrar, såväl gifta som ogifta, fingo 1675-09-01 öppet brev på adelskap.

Gift 1:o 1643-06-26 i Riga med Gertrud Gutheim,
Notes for Getrud (Spouse 1)
Gertrud Gutheim, 'som av en besynnerlig andaktsidé aldrig åt middag om söndagarna', född 1626-06-03 i nämnda stad, död 1682-11-24 i Åbo och begraven 1683-06-03 i domkyrkan därst., dotter av kyrkoherden i S:t Jakobs församl. i Riga, vice superintendenten i rigiska distriktet och assessorn i livländska överkonsistorium, magister Petrus Jonae Gutheim och Ebba Wittsant.
Last Modified 21 Oct 2019Created 27 Feb 2021 by Peder Kristensen
Updated 27 Feb 2021


© Peder Kristensen 2003 - 2021
All Rights Reserved.
In addition to fair dealing as permitted by the copyright law of your country, text and images on the pages of this website are communicated to the public for viewing only. Any commercial use is strictly prohibited. To copy and use them in any way, permission must first be obtained by sending a request using the ‘Contact’ form on this site.