Our Family History - Person Sheet
Our Family History - Person Sheet
NameEricus Bartoldi (Bertilsson)
Birth? , Sweden
Deathca 1551, Sweden
Spouses
Unmarried
ChildrenJonas (1539-1618)
Notes for Ericus Bartoldi (Bertilsson)
Kyrkoherde i Ekebyborna och Ask 1527. Erik Bertilsson skriver sitt namn på latin som Eric Bartolli (Ericus Bartoldi, Bartholdi). Han var från början dominikanermunk i Skeninge. Vid reformationen övergick han till den lutherska läran och blev kyrkoherde i Ekebyborna och Ask 1527. I Linköpings sifts herdaminne står det att han "lärer ha dött 1551"
Hans dotter gifte sig med hans efterträdare Petrus Olavi som blev k-he 1552. Petrus Olavi dog 17/4 1564. framkomma.
Vid den tidpunkt, då Joel Gripenstierna d. y. företog sig att utarbeta sin levnadsteckning över farfadern, förelåg just av trycket det genealogiska verk över den svenska adeln, som i all sin ofullkomlighet utgör den första ansatsen till de senare tryckta ättartavlorna, nämligen A. A. von Stiernmans Matrikel öfwer Swea Rikes Ridderskap och Adel. I den första delen av detta verk, som utkom år 1754, behandlas både den äldre Körningsläkten och stamfadern för adliga ätten Gripenstierna. I fråga om den förstnämnda konstateras, att ätten utgick år 1480 med kyrkoherden Mats Matsson Körning, och i biografien över Joel Gripenstierna d. ä. finnes ingen antydan om någon härstamning från denna ätt. Den korta redogörelsen för släkten Körning innehöll emellertid en notis av ett visst intresse för den Gripenstiernska släkten, nämligen den, att den förste kände medlemmen av Körningsläkten år 1288 beseglat hertig Bengts gåvobrev på Kersö — alltså senare den Gripenstiernska släktens stamgods — till S:ta Clara kloster i Stockholm. Stiernmans verk, liksom Jöran Nordbergs S. Clarae Minne, där gåvobrevet fanns avtryckt in extenso, ha tillhört den yngre Joel Gripenstiernas boksamling. Med kännedom om den tidens okritiskt fantastiska släkthistoriska kombinationer torde det icke vara för djärvt att antaga, att det var denna notis, som satte den yngre Joel Gripenstiernas fantasi i rörelse och blev utgångspunkt för den förnäma härledning, som tillkom omedelbart före det lockande friherreskapet, för att sedan beseglas i samband med detta, såväl genom friherrebrevet, som därigenom att den Körningska vapenbilden upptogs i det Gripenstiernska vapnet. Enligt en släkttradition, som fortfarande åberopas i ättartavlorna, skulle med denna upphöjelse endast infriats ett löfte, som redan Karl XI år 1677 givit stamfadern, men även denna tradition kan följas tillbaka till sitt ursprung och visar sig då sakna all verklig grund. (Munthe: Joel Gripenstierna)
Bartholdi, Ericus, Kyrkoherde, död 1550, bosatt i Ekebyborna, Släktforskarnas årsbok 2005, sid. 321
Last Modified 12 Feb 2019Created 1 Jan 2021 by Peder Kristensen
Updated 1 Jan 2021


© Peder Kristensen 2003 - 2021
All Rights Reserved.
In addition to fair dealing as permitted by the copyright law of your country, text and images on the pages of this website are communicated to the public for viewing only. Any commercial use is strictly prohibited. To copy and use them in any way, permission must first be obtained by sending a request using the ‘Contact’ form on this site.